Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Протокол

Протокол за взетите решения за електронното издание на Архивския хронограф

 1. Средна точка се пише в заглавие, а в текста – долна точка. При обозначаване на цифрите – точка-интервал-цифра-точка (ако последната я има)
 2. Завършващият абзаците знак е един общ знак – Alt+0123
 3. Тирета за пренос няма да се изписват
 4. За титла се използва Alt+0130, като мястото на титлата няма значение
 5. За паерчика се използва Alt+0176 и го поставяме там, където го виждаме
 6. Надредните букви се поставят над гласна или на етимологичното им място
 7. За лигатурата §  се използва готовият знак
 8. При изпуснати и дописани букви – пишат се в реда и се отбелязват в бележка под линия
 9. Знаците, които ги няма в шрифта, се пишат в реда и се уточняват в бележка под линия
 10. Червените букви се оцветяват в червено, а пропуснатите червени не се пишат,  отбелязват се в бележка под линия
 11. Т и С високо се пишат като малки букви и не се уточняват в бележка под линия
 12. Очното О се уточнява в бележка под линия
 13. Широкото О се отбелязва със знаци с номера 006f, 005f от кодовата таблица
 14. Колоните се номерират с a, b, c, d
 15. Отрицателната частица се пише слято със следходното прилагателно име или сегашно страдателно причастие, а разделно от следващото деятелно причастие
 16. Формите на задпоставеното показателно местоимение тъ се пишат разделно
 17. Частицата же: когато е от жде, се пише заедно. Когато е част от относително местоимение или наречие, също се пише слято. Когато е частица, се пише разделно
 18. Надписи, бележки и текст от полетата се преписват в бележки под линия, а номерът на бележката се поставя на мястото в текста, към което се отнасят
 19. Библейските цитати и други бележки към имената, словоразделянето се пишат в бележки под линия