Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Слово и обред

MinchevНа 24 октомври 2011 г. излезе осмата книга от поредицата "История и книжнина" - "Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие" с автор Георги Минчев.

Монографията е посветена на анализ на няколко типа културни текстове: книжовни (канонични), книжовни (неканонични), устни (фолклорни) и иконографски, моделиращи чрез протичащите между тях взаимовръзки феномена, определян като „народно християнство“. Съдържанието включва преглед на литературата и терминологични уточнения; критика на неправомерната употреба на термини, взаимодействието между литургичен и фолклорен текст, каноничен и псевдоканоничен текст и анализ на избрани литургични творби, каноничен, псевдоканоничен и иконографски текст и актуализиране на текста в сакралното пространство по време на богослужението.