Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Официален старт на поредицата

плакатНа 9 април 2010 г. в зала 1 на СУ "Св. Климент Охридски" бяха представени официално първите три излезли от печат книги от поредицата "История и книжнина": Владетели и книги, Нина Гагова; Житие на българския Антихрист, Венелин Грудков и Младостта на цар Симеон, Христо Трендафилов. Книгите бяха представени от проф. дфн Донка Петканова, ст. н. с. д-р Лиляна Грашева и гл. ас. д-р Ангел Николов.