Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описи на дигитални копия

Описи на дигитални копия (34)

Опис на дигитални копия на славянски ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Бревиар

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Полемичен сборник

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Апостол

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Богослужебен сборник

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Октоих

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Празничен миней

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Празничен миней

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Месецослов с тропари и кондаци

Четвъртък, 24 Юли 2014 00:00

Служебник