Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описи на дигитални копия

Описи на дигитални копия (34)

Опис на дигитални копия на славянски ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Бревиар

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Полемичен сборник

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Апостол

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Богослужебен сборник

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Октоих

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Празничен миней

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Празничен миней

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Месецослов с тропари и кондаци

Четвъртък, 24 Юли 2014 03:00

Служебник