Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описи на дигитални копия

Описи на дигитални копия (34)

Опис на дигитални копия на славянски ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека

Четвъртък, 04 Декември 2014 00:00

Ватикански палимпсест

Четвъртък, 04 Декември 2014 00:00

Барберински палимпсест

Четвъртък, 04 Декември 2014 00:00

Патаренски апокалипсис

Четвъртък, 04 Декември 2014 00:00

Велик требник на Киевския митрополит

Четвъртък, 04 Декември 2014 00:00

Съчинения на Петър Богдан

Четвъртък, 04 Декември 2014 00:00

Служебен миней за месец май

Четвъртък, 04 Декември 2014 00:00

Костурски речник

Страница 3 от 3