Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описи на дигитални копия

Описи на дигитални копия (34)

Опис на дигитални копия на славянски ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека

Четвъртък, 04 Декември 2014 02:00

Ватикански палимпсест

Четвъртък, 04 Декември 2014 02:00

Барберински палимпсест

Четвъртък, 04 Декември 2014 02:00

Патаренски апокалипсис

Четвъртък, 04 Декември 2014 02:00

Велик требник на Киевския митрополит

Четвъртък, 04 Декември 2014 02:00

Съчинения на Петър Богдан

Четвъртък, 04 Декември 2014 02:00

Служебен миней за месец май

Четвъртък, 04 Декември 2014 02:00

Костурски речник

Страница 3 от 3