Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Балканский полуостровъ: България, Румелия и Турция

Лавале, Емил де. Балканский полуостровъ: България, Румелия и Турция / Емил де Лавале ; Прев. З. Бояджиевъ .- В. Търново : Скоро-Печ. Пано Иванов, 1890 .- 255 с.