Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Покана

Invitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложба „искони бѣ слово”

24 май – 7 юни 2013 г.
СУ „Св. Климент Охридски”
Ректорат, Централно фоайе

Откриване 12,30 ч., 23.05.2013 г.

Изложбата е посветена на 1150-та годишнина от създаването на славянската азбука и е съвместно дело на катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Свети Климент Охридски“, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, НГДЕК „Свети Константин-Кирил Философ“,  и КМНЦ при БАН. Експозицията представя в образ и текст историята на българската книжнина от идването на Кирило-Методиевите ученици в България през 885/6 година до създаването на История славеноболгарская през 1762 и началото на Българското възраждане. Някои от кадрите от средновековни ръкописи се показват за пръв път пред широката публика. Изложбата се осъществява с изключителната финансова подкрепа на СУ „Свети Климент Охридски“ и любезното съдействие на организаторите на Третия международен конгрес по българистика. В организацията й вложиха своя безвъзмезден труд не само членове на изброените институции, но и редица бивши възпитаници на НГДЕК и на СУ.

Визуалната концепция и дизайн на изложбата са дело на авторите Борис Мисирков, Георги Богданов и Кирил Кузманов, които с иновативния си подход на разполагане на различни типове обекти превръщат изложбеното пространство в своеобразна машина на времето. Седемдесет светещи пана, фрагментарно разпределени по теми, изпълват залата и напомнят за комплексната структура на историческото познание. Посетителите се движат между тях и ги опознават, създавайки своя индивидуална траектория. Интерактивният мизансцен се допълва от внушителна хронологична визуализация на съдържанието, съпоставяща събития от европейската и българската история с развитието на славянската писменост. По този начин, оригиналният почерк на Мисирков, Богданов и Кузманов провокира не само любопитството към многообразието на българската история, но и чувство на приемственост и принадлежност.

Организаторите на изложбата изказват своята благодарност към  НБ „Св. св. Кирил и Методий“, Националния археологически институт с музей при БАН, Църковно-историческия и архивен институт към Светия Синод на Българската православна църква, Зографската света обител, Рилската света обител, както и към  колегите проф. Казимир Попконстантинов, проф. Павел Георгиев, проф. Мария Спасова и проф. Анисава Милтенова, които предоставиха снимки от своите архиви и колекции.

Организационен комитет:
Гергина Тончева, проф. А. Тотоманова, проф. Татяна Славова, проф. Светлина Николова, доц. Маргарет Димитрова, доц. Вася Велинова, доц. Александър Николов, д-р Явор Милтенов, д-р Гергана Ганева, Димитър Пеев, Мария Панева

Визуална концепция и дизайн: Борис Мисирков, Георги Богданов, Кирил Кузманов