Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Ватиканска апостолическа библиотека

Ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека (ВАБ)

Уважаеми колеги,

С удоволствие ви съобщаваме, че проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" вече разполага със следните дигитални копия на славянски ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека (ВАБ):

Прочети още: Ръкописи от сбирката на Ватиканската апостолическа библиотека (ВАБ)