Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Осми международен колоквиум по старобългаристика

Осми международен колоквиум по старобългаристика, 31.08-02.09.2021 г. В периода 31 август - 2 септември 2021 г. ще се проведе Осмия международен колоквиум по старобългаристика, който се посвещава на деветдесетата годишнина от рождението на проф. Донка Петканова, бивш директор на Колоквиума и основател на катедрата по кирилометодиевистика.

Събитието се организира от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като част от Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (ННП КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Програмата на Осмия международен колоквиум по старобългаристика може да намерите тук: