Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

През 2016-2017 г. дейностите се подпомагат от Университетския комплекс по хуманитаристика, финансиран от фонд "Научни изследвания"

Последни новини

Изложба Искони бѣ слово

Изложба Искони бѣ слово, 11 май 2019 г. На 11 май 2019 г., събота, от 12:00 ч. в централното фоайе на СУ „Свети Климент Охридски“ тържествено ще бъде открита мултимедийната изложба Искони бѣ слово, посветена на 1150-ата годишнина от блажената кончина на свети Кирил-Константин Философ.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (ННП КИННПОР).

Заповядайте!

Кирило-Методиевски четения 2019

Кирило-Методиевски четения, 8-9 май 2019 г. Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на своите тридесет и пети Кирило-Методиевски четения за 2019 г., които тази година са посветени на 1150-ата годишнина от успението на св. Кирил-Константин Философ.

По време на четенията, на 8 май, 18 часа, в ресторант „Алма Матер“, ще бъдат представени изданията:

  • Речник на езика на Патриарх Евтимий
  • Терминологичен речник на Йоан Екзарх
  • Климентови четения за млади изследователи

Програма

8-9 май 2019 г., Конферентна зала, Ректорат

България между християнството и ересите

logo arianiВ края на 2018 г. между Фонд научни изследвания и СУ "Св. Климент Охридски" беше подписан договор за изпълнението на проект „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“ (КП 06-ОПР05/3). Проектът се финансира в рамките на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г., проведен от ФНИ, по обществено предизвикателство Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото в научна област Хуманитарни науки.

Прочети още: България между християнството и ересите

Заключителна конференция по проект МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoНа 27 март 2019 г., сряда, от 10.00 до 13.00 часа в в конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната конференция на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от темата на проекта, и на нея ще бъдат представени постигнатите резултати, срещнатите трудности и бъдещите планове на екипа, участниците и представителите на целевата група.

Прочети още: Заключителна конференция по проект МПМ