Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Заключителна конференция по проект МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoНа 27 март 2019 г., сряда, от 10.00 до 13.00 часа в в конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната конференция на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от темата на проекта, и на нея ще бъдат представени постигнатите резултати, срещнатите трудности и бъдещите планове на екипа, участниците и представителите на целевата група.

Прочети още: Заключителна конференция по проект МПМ

Трети отчетен период на МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на месец декември 2019 г. изтече третият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Всички планирани дейности за периода са изпълнени, подобно на първия и втория период на проекта.

През третия период целевата група на проекта се е увеличила с двама преподаватели и към настоящия момент тя се състои от 6 студенти, 11 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 11 преподаватели, които са разпределени в петте работни групи. През периода е поискано удължаване на срока на проекта с три месеца до 31 март 2019 г., което е одобрено от УО.

Прочети още: Трети отчетен период на МПМ

Представяне на юбилеен сборник

cover dobrev 2018Катедрата по кирилометодиевистика най-учтиво Ви кани на представянето на сборника „Иван Добрев. Избрани трудове по медиевистика“ (ISBN 978-954-07-4484-1), посветен на 80-годишниия юбилей на чл.-кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев.

Събитието ще се състои на 30.10.2018 г. от 18,00 часа в Заседателна зала № 2 на СУ „Св. Климент Охридски“. За книгата ще говорят учениците на юбиляря, които са съставители и редактори на тома.

Очакваме Ви!

Пети обучителен семинар МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoНа 27 октомври 2018 г., събота, от 10.00 до 18.00 часа в аудитория 8 на Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе петия обучителен семинар за целевата група по проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Семинарът ще бъде на тема „Образ и слово в Средновековието“ с лектори проф. И. Христов, доц. Д. Атанасова и гл. ас. Г. Ганева, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Б. Пенкова, НХА, проф. Кр. Станчев, Трети римски университет и проф. Г. Минчев, Лодзки университет.

Прочети още: Пети обучителен семинар МПМ