Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Кирило-Методиевски четения 2019

Кирило-Методиевски четения, 8-9 май 2019 г. Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на своите тридесет и пети Кирило-Методиевски четения за 2019 г., които тази година са посветени на 1150-ата годишнина от успението на св. Кирил-Константин Философ.

По време на четенията, на 8 май, 18 часа, в ресторант „Алма Матер“, ще бъдат представени изданията:

  • Речник на езика на Патриарх Евтимий
  • Терминологичен речник на Йоан Екзарх
  • Климентови четения за млади изследователи

Програма

8-9 май 2019 г., Конферентна зала, Ректорат

България между християнството и ересите

logo arianiВ края на 2018 г. между Фонд научни изследвания и СУ "Св. Климент Охридски" беше подписан договор за изпълнението на проект България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски (КП 06-ОПР05/3). Проектът се финансира в рамките на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г., проведен от ФНИ, по обществено предизвикателство Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото в научна област Хуманитарни науки.

Прочети още: България между християнството и ересите

Заключителна конференция по проект МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoНа 27 март 2019 г., сряда, от 10.00 до 13.00 часа в в конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната конференция на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от темата на проекта, и на нея ще бъдат представени постигнатите резултати, срещнатите трудности и бъдещите планове на екипа, участниците и представителите на целевата група.

Прочети още: Заключителна конференция по проект МПМ

Трети отчетен период на МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на месец декември 2019 г. изтече третият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Всички планирани дейности за периода са изпълнени, подобно на първия и втория период на проекта.

През третия период целевата група на проекта се е увеличила с двама преподаватели и към настоящия момент тя се състои от 6 студенти, 11 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 11 преподаватели, които са разпределени в петте работни групи. През периода е поискано удължаване на срока на проекта с три месеца до 31 март 2019 г., което е одобрено от УО.

Прочети още: Трети отчетен период на МПМ