Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Кирило-Методиевски четения 2018

Кирило-Методиевски четения, 10 май 2018 г. Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционните си Кирило-Методиевски четения за 2018 г., които тази година са посветени на доц. д-р Елена Коцева.

Програма

10 май 2018 г., 10 часа, Заседателна зала 2, Ректорат

Представяне на нови книги

book geri 2018 smallНа 10 май 2018 г. от 18.00 часа в клуб-ресторант „Яйцето“ ще бъдат представени две наскоро излезли книги, подготвени от членове на катедрата:

  1. монографията на най-младия член на катедрата по кирилометодиевистика гл. ас. д-р Гергана Ганева „История на граматическите основи“ и
  2. сборникът събрани трудове на един от основателите на катедрата „Петър Илчев. Статии по палеославистика. По случай 90 години от рождението му“ (съставители и научни редактори на тома са проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова и проф. д.ф.н. Татяна Славова).

Монографията на д-р Г Ганева ще бъде представена от проф. Анна-Мария Тотоманова, а сборникът - от проф. Маргарет Димитрова.

Заповядайте!

Доц. д-р Елена Коцева

(1936-2018)

Доц. д-р Елена КоцеваНа 4 април 2018 г. ни напусна Елена Коцева, изключително ерудиран учен медиевист и българист с безценни приноси в проучването на средновековните славянски ръкописи и средновековната българска култура и литература. С присъщата си проницателност тя изследваше явленията в дълбочина, откриваше неподозирани връзки между тях, винаги държеше сметка за контекста, виждаше човека и човешкото зад буквите, изображенията, предметите и думите. Тя щедро даряваше на учениците и колегите си оригинални идеи, въвеждаше ги в примамлива вселена от знания за българската култура, всеотдайно помагаше на най-младите, като им предлагаше нови гледни точки и ги вдъхновяваше да не избират най-леките пътища, а да се опитат да видят анализираните обекти от няколко страни. Елена Коцева обичаше българското безусловно – такова, каквото е – и отдаде и последните си дни и сили на неговото осмисляне. Споменът за нейния фин, непримирим и аристократичен дух ще ни помага не само в научните дирения, но и ще ни е опора при човешките ни избори.

Щастливи сме, че имахме възможност да работим с нея. Поклон пред паметта ѝ!

От Катедрата по кирилометодиевистика

Четвърти обучителен семинар МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoНа 28 април 2018 г., събота, от 10.00 до 18.00 часа в аудитория 8 на Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе четвъртия обучителен семинар за целевата група по проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Семинарът ще бъде на тема „Средновековни ереси и исихазъм“ с лектор доц. д-р А. Николов, СУ „Св. Климент Охридски“ и участието на специалистите по средновековна славянска история и книжнина проф. Г. Минчев и д-р М. Сковронек от Лодзки университет, Полша.

Теми:
1. Антилатинската пропаганда сред българите през Средните векове, доц. д-р А. Николов;
2. Псевдоканонична генеалогия на Светото семейство с полемични елементи спрямо латинската традиция (по ркп. МСПЦ 42), д-р М. Сковронек;
3. Бележки върху църковната история на Владислав Граматик към преписаната от него "Повест полезна за латините" от ръкописната сбирка на Одеската библиотека, проф. д-р Г. Минчев.
4. Славянски преводи на гръцки антилатински съчинения от ХІV в., доц. д-р Марко Скарпа.

Очакваме Ви!

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.