Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Конференция Велико Търново

В периода 18-21 октомври 2013 г. в хотел "Премиер", Велико Търново се проведе конференция на тема "Архивският хронограф и електронното издание на средновековни паметници". Програмата на конференцията можете да изтеглите от тук.

Конференцията е резултат по проект "История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история", финансиран от Националния фонд за научни изследвания (НФНИ).