Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Съобщение

Информатика, граматика, лексикография

На 30 ноември 2012 г. от 17 ч. в заседателна зала 2 на Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе работна среща на екипа за управление, експертите, обучителите и подбраната целева група по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

Важно съобщение!

Logo Informatics ProjectПроектът „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОМН набира участници в целевата група: докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Изисквания към кандидатите:

Съответствие с целевите групи на схемата за безвъзмездна финансова помощ: кандидатите следва да са докторанти, постдокторанти, специализанти или млади учени по смисъла на действащото в Р България законодателство.

Предимство имат следните кандидати:

  1. с интереси в областта на палеославистиката и компютърната лингвистика;
  2. с опит в морфологично разпознаване на словоформи в средновековни славянски текстове, изготвяне на речникови статии, разчитане и набор на средновековни славянски писмени паметници, изготвяне на библиографски списъци и показалци.

Тези обстоятелства се доказват чрез списък с публикации, автобиография и други документи по преценка на кандидата.

Комисията си запазва правото да провери приносите на кандидатите към други научноизследователски или образователни проекти, за да установи степента на мотивираност и/или уменията за работа в екип на съответният кандидат.

Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път: чрез изпращане на анкетни карти на електронен адрес . Анкетната карта можете да изтеглите от тук.

Краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 1.11.2012 г.

Ново издание на Борилов синодик

Борилов синодик. Второ изданиеВ края на септември 2012 г. излезе новото издание на "Борилов синодик. Издание и превод" от поредицата "История и книжнина".

Първото издание на "Борилов синодик. Издание и превод" се превърна в бестселър - номер 25 в годишната класация за 50-те най-продавани книги за 2011 г. на книжарница "Български книжици".

„... новото издание на Бориловия синодик е отличен инструмент за бъдеща работа с текста.

Авторите обсъждат не само появата на преписите, тяхното съдържание и правописните им и палеографски особености, но и публикуват всички приписки, които също дават информация за по-късната история на ръкописите.

... надеждата на авторите, че тяхната работа ще създаде нов стимул за изучаване на текста е осъществена.“

Жан Миколай Волски. Лодз
Studia Ceranea, 1, 2011

Новото издание е точно копие на изданието от 2010 г., но с по-голям формат и с луксозна твърда корица.

 

Представяне на книга

ПОКАНА

Корица сборникНа 19 юли 2012 г., 18:30 часа, в село Лозен, Национален учебен център на БЧК, зала "Добруджа" в рамките на Летния семинар по българистика, ще се състои премиера на СЛОВЕСА ПРѢЧЮДНАꙖ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев.

Заповядайте!

Подкатегории