Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на книга

ПОКАНА

Корица сборникНа 19 юли 2012 г., 18:30 часа, в село Лозен, Национален учебен център на БЧК, зала "Добруджа" в рамките на Летния семинар по българистика, ще се състои премиера на СЛОВЕСА ПРѢЧЮДНАꙖ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев.

Заповядайте!

Заключителна конференция

Заключителна конференция

Final ConferenceНа 15.12.2011 г., от 9,30-18,30 ч. в Заседателна зала No.1 на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе заключителната конференция по проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фон на Европейския съюз.

Конференцията протече под формата на четири заседания, на които бяха представени лекции, последвани от дискусии. Програмата на конференцията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

Заключителна конференция

Заключителна конференция

Final ConferenceНа 15.12.2011 г., 9,30-18,30 ч. в Заседателна зала No.1 на СУ "Св. Климент Охридски" ще се състои заключителната конференция по проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фон на Европейския съюз.

Конференцията ще протече под формата на четири заседания, на които ще бъдат представени различни лекции, последвани от дискусии. Програмата на конференцията можете да изтеглите от тук.

Слово и обред

MinchevНа 24 октомври 2011 г. излезе осмата книга от поредицата "История и книжнина" - "Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие" с автор Георги Минчев.

Монографията е посветена на анализ на няколко типа културни текстове: книжовни (канонични), книжовни (неканонични), устни (фолклорни) и иконографски, моделиращи чрез протичащите между тях взаимовръзки феномена, определян като „народно християнство“. Съдържанието включва преглед на литературата и терминологични уточнения; критика на неправомерната употреба на термини, взаимодействието между литургичен и фолклорен текст, каноничен и псевдоканоничен текст и анализ на избрани литургични творби, каноничен, псевдоканоничен и иконографски текст и актуализиране на текста в сакралното пространство по време на богослужението.

Подкатегории