Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на книги

ПОКАНА

На 05.12.2011 г., 17,00 ч. екипът на проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история“ организира официалното представяне на следните книги:

  1. Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие, Г. Минчев от поредицата "История и книжнина"
  2. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria, В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова (изданието е подкрепено от проекта)

Книгите ще бъдат представени в зала 2 на СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

Проектът се финансира от Националния фонд за научни изследвания към МОМН.

Представяне на книги

ПОКАНА

ПоканаНа 01.12.2010 г., 17,30 ч. екипът на проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история“ организира официалното представяне на две книги от поредицата "История и книжнина", която се издава от проекта. Книгите, които наскоро излязоха от печат са:

  1. Борилов синодик. Издание и превод, И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски
  2. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти, Татяна Славова

Книгите ще бъдат представени от акад. проф. дин Васил Гюзелев и чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев.

Мястото на провеждане е Студентска читалня  на Университетска библиотека на СУ "Св. Климент Охридски".

Проектът се финансира от Националния фонд за научни изследвания към МОМН.

Лекции

Представяне

LogoЕкипът на проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" (BG051PO001-3-3-04/0011/28.08.2009) кани всички заинтересовни да посетят следните лекции:

 

Прочети още: Лекции

Борилов синодик

Boril's synodiconНа 25 октомври 2010 г. излезе петата книга от поредицата "История и книжнина" - "Борилов синодик. Издание и превод".

Новото издание на Бориловия синодик е посветено на предстоящата 800-годишнина от провеждането на Събора срещу богомилите (1211 г.), когато по волята на цар Борил (1207-1218) се е появил и самият Синодик. Издателите не само реконструират текста на този важен книжовен паметник по Палаузовия препис с добавки и разночетения от Дриновия препис, но се стремят да го поставят в неговия оригинален литургичeн и канонично-догматичен контекст. Затова те включват в изданието и молитвите и хоросите на вселенските събори, които съпровождат Синодика в ръкописа на Палаузов. Книгата започва с кратка теоретична част, която въвежда в проблематиката на Синодика с оглед на съвременното състояние на проучванията върху българския синодик и неговия византийски прообраз, и завършва с превод на Синодика на български и на английски език. Преводът е придружен от подробни филологически и просопографски коментари.

Авторите на изданието се надяват, че то  ще отговори на нуждите не само за специалистите медиевисти и на студентите по филология и история, но ще привлече и вниманието на една по-широка публика, която се интересува от православната история и книжнина.

Подкатегории