Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лекции

Представяне

LogoЕкипът на проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" (BG051PO001-3-3-04/0011/28.08.2009) кани всички заинтересовни да посетят следните лекции:

 

Прочети още: Лекции

Борилов синодик

Boril's synodiconНа 25 октомври 2010 г. излезе петата книга от поредицата "История и книжнина" - "Борилов синодик. Издание и превод".

Новото издание на Бориловия синодик е посветено на предстоящата 800-годишнина от провеждането на Събора срещу богомилите (1211 г.), когато по волята на цар Борил (1207-1218) се е появил и самият Синодик. Издателите не само реконструират текста на този важен книжовен паметник по Палаузовия препис с добавки и разночетения от Дриновия препис, но се стремят да го поставят в неговия оригинален литургичeн и канонично-догматичен контекст. Затова те включват в изданието и молитвите и хоросите на вселенските събори, които съпровождат Синодика в ръкописа на Палаузов. Книгата започва с кратка теоретична част, която въвежда в проблематиката на Синодика с оглед на съвременното състояние на проучванията върху българския синодик и неговия византийски прообраз, и завършва с превод на Синодика на български и на английски език. Преводът е придружен от подробни филологически и просопографски коментари.

Авторите на изданието се надяват, че то  ще отговори на нуждите не само за специалистите медиевисти и на студентите по филология и история, но ще привлече и вниманието на една по-широка публика, която се интересува от православната история и книжнина.

Програма лятна школа

ПРОГРАМА

ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПАЛЕОСЛАВИСТИКА И МЕДИЕВИСТИКА

Трявна 26.07 – 04.08.2010 г.26.07.
18.00 Официално откриване

27.07.
10.00. Проф.  Александър Наумов (Венеция, Краков) – Библейският текст – модел и материал
14.30. Ст. н. с. II ст. Светлина Николова (КМНЦ, София) – Старобългарският превод на Стария завет

28.07.
10.00. Доц. Надежда Милютенко (СПбГУ, Русия) – Ветхий Завет и апокрифы: Всемирная история в древнерусской культуре
14.30. Проф. Георги Минчев (Лодз) – Терминът 'апокриф' в раннохристиянската и византийско-славянска традиции
Представяне на специалността "Палеославистика и народна култура" в Университета в Лозд (д-р Иван Н. Петров)

29.07.
10.00. Проф. дфн Татяна Славова (СУ) – Библейското Осмокнижие в състава на Архивния хронограф
14.30. Проф. Георги Димитров (СУ) – Историзмът като предизвикателство пред социалните и хуманитарните науки

30.07.
Екскурзия до Арбанаси и Велико Търново

31.07.
10.00. Проф. Тибор Живкович (Институт за история, Белград) – Средновековните исторически съчинения като извори за Балканската история: 1. Ново издание и изследване на Дуклянската хроника; 2. Изворите на Константин Порфирогенит
14.30. Проф. Дмитрий Полывянный (Ивановски държавен университет) – 1. Типология на средновековна православна историография.  2. Течението на време в българското средновековно историописание

01.08.
10.00. Доц. д-р Кирил Максимович (РАН, Москва) – Византийское право в славянских переводах IX - XIII веков
14.30. Доц. д-р Вася Велинова (СУ) – Рецепция на византийските хроники на българска почва

02.08.
10.00. Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова (СУ) – Юлий Африкан и славянската историографска традиция
11.00. Доц. д-р Ростислав Станков (СУ) – Старобългарският превод на Хрониката на Георги Амартол и Хронограф по Великому изложению
14.30. Ст.н.с. II ст. д-р Нина Гагова  (ИБЛ, София) – Определяне произхода на ръкописите (кръгла маса)

03.08.
10.00. Доц. д-р Александър Кьосев (СУ) – Библейски и светски моменти: концептуални модели
14.30. Ст.н.с. II ст. д-р Елена Коцева (СУ) – С. Белчин, Самоковско – книги и книжовност (ХІІІ – ХІV – ХІХ в.)
16.30. Доц. д-р Мария Спасова (ВТУ) – Проблемът  за "стар/нов български  език": формулирането на значението (значенията) на думите в Историческия речник на българския език

18.00. Официално закриване на лятната школа по палеославистика и медиевистика

Лятна школа

Tryavna

Между 26 юли и 4 август 2010 г. в гр. Трявна ще се проведе Лятна школа по палеославистика и медиевистика по проект "История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история". Програмата на лятната школа можете да разгледате тук, а материалите от школата са публикувани тук.

 

 

 

 

 

 

Подкатегории