Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лятна школа

Tryavna

Между 26 юли и 4 август 2010 г. в гр. Трявна ще се проведе Лятна школа по палеославистика и медиевистика по проект "История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история". Програмата на лятната школа можете да разгледате тук, а материалите от школата са публикувани тук.

 

 

 

 

 

 

Кръгла маса

Проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания” организира кръгла маса на тема:
Интерактивни методи в историческата лексикология и лексикография
Зала 102 (Големия салон на ИБЕ), бл. 17, БАН, София, бул. „Шипченски проход” 52
28.05.2010 от 10 ч.

Проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" организира кръгла маса на тема "Интерактивни методи в историческата лексикология и лексикография". Презентация на концепцията за исторически речник на българския език можете да разгледате тук.

Кръглата маса ще се проведе на 28.05.2010 г. от 10.00 ч. в зала 102 (големия салон на ИБЕ), бл. 17, БАН, бул. Шипченски проход 52, София.

 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013


Официален старт на поредицата

плакатНа 9 април 2010 г. в зала 1 на СУ "Св. Климент Охридски" бяха представени официално първите три излезли от печат книги от поредицата "История и книжнина": Владетели и книги, Нина Гагова; Житие на българския Антихрист, Венелин Грудков и Младостта на цар Симеон, Христо Трендафилов. Книгите бяха представени от проф. дфн Донка Петканова, ст. н. с. д-р Лиляна Грашева и гл. ас. д-р Ангел Николов.

Първа работна среща по проекта

22.02.2010 г.
Между 26.02. и 01.03.2010 г. в гр. Хисаря ще се проведе първата работна среща по проекта „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на възгледите за история”, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания”.

Работната среща ще протече под надслов „Проектът „История и историзъм в православния славянски свят” – една година по-късно” и предвижда отчет на реализираните на този етап дейности. В работната среща ще участват както членовете на екипа, така и широк кръг медиависти и компютърни специалисти. Целта на организаторите на работната среща е да получат оценка, идеи и градивни критики за постигнатото до този момент от страна на утвърдени учени. Програмата на срещата можете да видите тук.

Още статии ...

  1. Програма

Подкатегории