Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Покана

Invitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложба „искони бѣ слово”

24 май – 7 юни 2013 г.
СУ „Св. Климент Охридски”
Ректорат, Централно фоайе

Откриване 12,30 ч., 23.05.2013 г.

Изложбата е посветена на 1150-та годишнина от създаването на славянската азбука и е съвместно дело на катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Свети Климент Охридски“, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, НГДЕК „Свети Константин-Кирил Философ“,  и КМНЦ при БАН. Експозицията представя в образ и текст историята на българската книжнина от идването на Кирило-Методиевите ученици в България през 885/6 година до създаването на История славеноболгарская през 1762 и началото на Българското възраждане. Някои от кадрите от средновековни ръкописи се показват за пръв път пред широката публика. Изложбата се осъществява с изключителната финансова подкрепа на СУ „Свети Климент Охридски“ и любезното съдействие на организаторите на Третия международен конгрес по българистика. В организацията й вложиха своя безвъзмезден труд не само членове на изброените институции, но и редица бивши възпитаници на НГДЕК и на СУ.

Прочети още: Покана

Съобщение

IGL project logoНа 20 април 2013 г. в заседателна зала 2 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10.30 ч. ще се проведат два семинара по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

  1. Семинар по създаване на електронни речникови статии,
    проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и проф. дфн Татяна Славова.
  2. Семинар по изработване на електронни диахронни корпуси,
    доц. д-р Маргарет Димитрова.

Тържествено откриване

HorugvaНа 14.02.2013  г. от 11,30 ч. в Аулата на СУ "Свети Климент Охридски"  ще се състои

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

НА ЧЕСТВАНИЯТА ПО СЛУЧАЙ 1150 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО

НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

И МОРАВСКАТА МИСИЯ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

 

Инициативата се провежда под патронажа и с участието на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

Съобщение

IGL project logoНа 20 декември 2012 г. в зала 218 на блок 25А на БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии от 16.00 ч. ще се проведе семинар по електронно анотиране на текстове по проект "Информатика, граматика, лексикография" (BG051PO001-3.3.06-0024).

Лектори на семинара са доц. д-р Петя Осенова и доц. д-р Кирил Симов.

Подкатегории