Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

ПОКАНА

На 06.06.2013 г. в 18:00 ч. официално ще бъде закрита изложбата „искони бѣ слово“. Заповядайте на чаша вино!

СУ „Св. Климент Охридски”Ректорат, Централно фоайе.

 

Важно съобщение!

Logo Informatics ProjectПроектът „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОМН набира участници в целевата група докторанти.

Изисквания към кандидатите:

Съответствие с целевите групи на схемата за безвъзмездна финансова помощ: кандидатите следва да са докторанти по смисъла на действащото в Р България законодателство.

Предимство имат следните кандидати:

  1. с интереси в областта на палеославистиката и компютърната лингвистика;
  2. с опит в морфологично разпознаване на словоформи в средновековни славянски текстове, изготвяне на речникови статии, разчитане и набор на средновековни славянски писмени паметници, изготвяне на библиографски списъци и показалци.

Тези обстоятелства се доказват чрез списък с публикации, автобиография и други документи по преценка на кандидата.

Комисията си запазва правото да провери приносите на кандидатите към други научноизследователски или образователни проекти, за да установи степента на мотивираност и/или уменията за работа в екип на съответният кандидат.

Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път: чрез изпращане на анкетни карти на електронен адрес geriganeva(at)yahoo.com. Анкетната карта можете да изтеглите от тук.

Краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 20.06.2013 г.

Семинар

Logo Informatics ProjectНа 20 декември 2013 г. в заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 17 ч. ще се проведе семинар по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОМН, на тема "Виртуални библиотеки".

Лектор на семинара ще бъде доц. д-р Елисавета Мусакова.

Покана

Invitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложба „искони бѣ слово”

24 май – 7 юни 2013 г.
СУ „Св. Климент Охридски”
Ректорат, Централно фоайе

Откриване 12,30 ч., 23.05.2013 г.

Изложбата е посветена на 1150-та годишнина от създаването на славянската азбука и е съвместно дело на катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Свети Климент Охридски“, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, НГДЕК „Свети Константин-Кирил Философ“,  и КМНЦ при БАН. Експозицията представя в образ и текст историята на българската книжнина от идването на Кирило-Методиевите ученици в България през 885/6 година до създаването на История славеноболгарская през 1762 и началото на Българското възраждане. Някои от кадрите от средновековни ръкописи се показват за пръв път пред широката публика. Изложбата се осъществява с изключителната финансова подкрепа на СУ „Свети Климент Охридски“ и любезното съдействие на организаторите на Третия международен конгрес по българистика. В организацията й вложиха своя безвъзмезден труд не само членове на изброените институции, но и редица бивши възпитаници на НГДЕК и на СУ.

Прочети още: Покана

Подкатегории