Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на „Пътят на светлината“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Държавният културен институт към Министъра на външните работи на Р България имат удоволствието да Ви поканят напремиерата на документалния филм

„ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА“

Филмът разказва за приноса на България в културата на Европа и е изработен по Националната научна програма
Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, в която СУ е водещ партньор.

Прожекцията ще се състои на 25.06.2021 г. от 18 до 20 часа в литературен клуб „Перото“.
След това ще бъдат представени последните издания, финансирани по Националната научна програма.

Кирило-Методиевски четения 2021

На 14 и 15 май 2021 г. за тридесет и седма поредна година ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения на Катедра „Кирилометодиевистика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тази година Четенията са посветени на светлата памет на проф. д.ф.н. Донка Петканова.

Научното събитие е с начален час 09:30 ч. и ще се проведе онлайн, в Ζοom, на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/84373912767?pwd=VHFaK01kTVFHby9SSWRKdWpsV2hZdz09

Кирило-Методиевски четения 2020

На 12.10.2020 г. за тридесет и шеста поредна година в рамките на Климентовите дни ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения на Катедра „Кирилометодиевистика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тази година с Четенията ще бъде отбелязана 40-годишнината от създаването на Катедрата, както и 80-годишният юбилей на проф. Климентина Иванова.

Научното събитие е с начален час 10:00 ч. и ще се проведе онлайн, в Ζοom, на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/84902683968

Нова книга

В края на миналата година излезе от печат фототипното издание "16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на НБКМ 674)". Изданието представя по прекрасен начин целия ръкопис НБКМ 674, който съдържа славянския превод на богослужебната колекция от 16 хомилии на св. Григорий Богослов. Подготвено е от Мария Спасова и отпечатано от Университетско издателство "Св. Климент Охридски" в рамките на поредица "История и книжнина".

Официалното представяне на изданието ще бъде направено през май 2015 г.

Подкатегории