Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лятна школа

pokana_shkola_pamporovo

Между 1 и 14 август 2011 г. в к-с Пампорово ще се проведе Лятна школапо интерактивни методи за изследване на историческото словно богатство по проект BG051PO001-3.3-04-0011"Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 на Европейския социален фонд и Република България. Програмата и материалите от лятната школа можете да разгледате тук.

Конференция

Между 29 април и 1 май 2011 г. в гр. Велико Търново се проведе  конференция на тема "ТЪРНОВГРАД – ДУХОВЕН И КНИЖОВЕН ЦЕНТЪР ПРЕЗ ХІІІ в.".

Конференцията беше организира по проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”, финансиран от Нациналния фонд за научни изследвани към МОМН в чест на 800 години от провеждането на Събора против богомилите и появата на Бориловия синодик.

По време на конференцията бяха представени официално и две книги от поредицата "История и книжнина", издавана по проекта "Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България" с автор Иван Билярски и "Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма" с автор Ангел Николов.

Програмата е публикувана тук.

 

 

Сказание на Исайя пророка

BiliarskiНа 11 април 2011 г. излезе седмата книга от поредицата "История и книжнина" - "Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България" с автор Иван Билярски.

Книгата предлага ново дипломатическо издание на текста на „Сказание на Исайя пророка как бе възнесен от ангел до Седмото небе“, изцяло основано на единствения препис от Кичевския сборник. Предлага се и напълно ново осмисляне на произведението, което е разгледано в рамките на библейската традиция и на образи, идеи и послания, имащи своите корени в Светото писание. Така произведението се представя като свидетелство за християнската идентичност на средновековната българска култура и за пътищата на нейното изграждане.

Конференция

Conference TarnovoОт 29 април до 1 май 2011 г. в гранд хотел "Янтра", Велико Търново ще се проведе конференция "ТЪРНОВГРАД – ДУХОВЕН И КНИЖОВЕН ЦЕНТЪР ПРЕЗ ХІІІ в.".

Конференцията се организира по проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”, финансиран от Нациналния фонд за научни изследвани към МОМН и е посветена на 800 години от провеждането на Събора против богомилите и появата на Бориловия синодик. Организацията се извършва с любезното съдействие на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Културен клуб на великотърновците в София.

По време на конференцията (29.04.2011 г., 19.00 ч.) ще бъдат представени официално две книги от поредицата "История и книжнина" - "Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България" на Иван Билярски и "Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма" на Ангел Николов.

Програмата можете да разгледате тук.

Подкатегории