Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лекция

Представяне

logoЕкипът на проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" (BG051PO001-3-3-04/0011/28.08.2009) кани всички заинтересовни да посетят следната лекция:

plakat_3_05_03_11
5-6.03.2011 г., 9.30 ч.
Компютърна зала на бл. 3
СУ "Св. Климент Охридски"

Въведение в компютърната лингвистика
(с оглед на българските езикови ресурси)

Доц. д-р Светла Коева

Представяне на книги

ПОКАНА

На 05.12.2011 г., 17,00 ч. екипът на проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история“ организира официалното представяне на следните книги:

  1. Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие, Г. Минчев от поредицата "История и книжнина"
  2. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria, В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова (изданието е подкрепено от проекта)

Книгите ще бъдат представени в зала 2 на СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

Проектът се финансира от Националния фонд за научни изследвания към МОМН.

Представяне на книги

ПОКАНА

ПоканаНа 01.12.2010 г., 17,30 ч. екипът на проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история“ организира официалното представяне на две книги от поредицата "История и книжнина", която се издава от проекта. Книгите, които наскоро излязоха от печат са:

  1. Борилов синодик. Издание и превод, И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски
  2. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти, Татяна Славова

Книгите ще бъдат представени от акад. проф. дин Васил Гюзелев и чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев.

Мястото на провеждане е Студентска читалня  на Университетска библиотека на СУ "Св. Климент Охридски".

Проектът се финансира от Националния фонд за научни изследвания към МОМН.

Лекции

Представяне

LogoЕкипът на проект "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания" (BG051PO001-3-3-04/0011/28.08.2009) кани всички заинтересовни да посетят следните лекции:

 

Прочети още: Лекции

Подкатегории