Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Слово и обред

MinchevНа 24 октомври 2011 г. излезе осмата книга от поредицата "История и книжнина" - "Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие" с автор Георги Минчев.

Монографията е посветена на анализ на няколко типа културни текстове: книжовни (канонични), книжовни (неканонични), устни (фолклорни) и иконографски, моделиращи чрез протичащите между тях взаимовръзки феномена, определян като „народно християнство“. Съдържанието включва преглед на литературата и терминологични уточнения; критика на неправомерната употреба на термини, взаимодействието между литургичен и фолклорен текст, каноничен и псевдоканоничен текст и анализ на избрани литургични творби, каноничен, псевдоканоничен и иконографски текст и актуализиране на текста в сакралното пространство по време на богослужението.

Лятна школа Пампорово

hotel_finaland_okВ периода 1-14 август 2011 г. в к-с Пампорово се проведе Лятна школапо интерактивни методи за изследване на историческото словно богатство по проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 на Европейския социален фонд и Република България. Програмата и материалите от лятната школа можете да разгледате тук.

 

 

 

 

Лятна школа

pokana_shkola_pamporovo

Между 1 и 14 август 2011 г. в к-с Пампорово ще се проведе Лятна школапо интерактивни методи за изследване на историческото словно богатство по проект BG051PO001-3.3-04-0011"Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 на Европейския социален фонд и Република България. Програмата и материалите от лятната школа можете да разгледате тук.

Конференция

Между 29 април и 1 май 2011 г. в гр. Велико Търново се проведе  конференция на тема "ТЪРНОВГРАД – ДУХОВЕН И КНИЖОВЕН ЦЕНТЪР ПРЕЗ ХІІІ в.".

Конференцията беше организира по проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”, финансиран от Нациналния фонд за научни изследвани към МОМН в чест на 800 години от провеждането на Събора против богомилите и появата на Бориловия синодик.

По време на конференцията бяха представени официално и две книги от поредицата "История и книжнина", издавана по проекта "Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България" с автор Иван Билярски и "Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма" с автор Ангел Николов.

Програмата е публикувана тук.

 

 

Подкатегории