Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Колегиум

На 15 май 2015 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 16.00 ч. ще се проведе Колегиум на целевата група по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

Скръбна вест

проф. д.ф.н. Иван Буюклиев С прискърбие съобщаваме, че в понеделник 27.10.2014 г. вечерта си отиде от този свят нашият колега и приятел проф. д. ф. н. Иван Буюклиев.

Напусна ни един светъл и достоен човек.

Поклон пред паметта му!

 

Списък с публикации на проф. д.ф.н. Иван Буюклиев

Колегиум

На 27 септември 2014 г. в заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10.00 ч. ще се проведе Колегиум на целевата група по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

ПОКАНА

Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" и деканът на Факултета по славянски филологии имат удоволствието да Ви поканят на тържествена церемония по удостояване на

проф. Александър Наумов

с почетното звание "Доктор хонорис кауза" и връчване на Почетния знак на СУ със синя лента на

проф. Красимир Станчев

Събитието ще се състои на 8 октомври 2014 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет.