Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Кирило-Методиевски четения 2015

Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционните си Кирило-Методиевски четения, които тази година се провеждат под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова като част от националната програма за отбелязване на 1130 години от успението на св. Методий.

Четенията са с международно участие и отбелязват и 35-годишнината от създаването на Катедрата.

Програма

11-12 май 2015 г., зала 2, Ректорат

Колегиум

На 15 май 2015 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 16.00 ч. ще се проведе Колегиум на целевата група по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

Скръбна вест

проф. д.ф.н. Иван Буюклиев С прискърбие съобщаваме, че в понеделник 27.10.2014 г. вечерта си отиде от този свят нашият колега и приятел проф. д. ф. н. Иван Буюклиев.

Напусна ни един светъл и достоен човек.

Поклон пред паметта му!

 

Списък с публикации на проф. д.ф.н. Иван Буюклиев

Колегиум

На 27 септември 2014 г. в заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10.00 ч. ще се проведе Колегиум на целевата група по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.