Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Кирило-Методиевски четения 2016

Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционните си Кирило-Методиевски четения за 2016 г., които тази година са посветени на 1100-годишнината от успението на нашия патрон свети Климент Охридски и са част от университетската програма за отбелязването ѝ.

Програма

13-14 май 2016 г., Заседателна зала 1, Ректорат

История и книжнина

ПоредицаНа 29.03.2016 г. в Огледалната зала на СУ "Свети Климент Охридски" от 17.30 часа ще бъде представена поредицата "История и книжнина", създадена по проекта "История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история", финансиран от ФНИ.

Събитието е организирано от секция "Филологически науки" на Съюза на учените в България.

Заповядайте!

In memoroiam

Катедрата по кирилометодиевистика при СУ„Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че на 18.03.2016 г. на 85-годишна възраст почина проф. д.ф.н. Донка Петканова, дългогодишен преподавател по стара българска литература, основател и ръководител на катедрата по кирилометодиевистика. Проф. Петканова беше страстен изследовател на българската старина, литература и култура, автор на десетки научни и научно-популярни книги, наставник и приятел на хиляди студенти, докторанти и млади учени. Но преди всичко тя беше изключително достоен човек и учен, който със силата на духа си и ведрото си присъствие озаряваше всички около себе си. С нея си отива една цяла епоха на почтеност, на уважение към професията, на преданост към избраното поприще и любов към хората...

Поклон пред светлата ѝ памет!

Поклонението пред тленните останки на проф. Петканова ще се състои в сряда 23.03.2016 г. от 12 часа в църквата „Свети Седмочисленици“ в София.

Тъжна вест

Представяне

На 23.11.2015 г. от 17.30 часа в Университетската библиотека на СУ "Св. Климент Охридски" като част от програмата на традиционните Климентови четения за млади изследователи ще се състои премиерата на две книги, създадени с участие на членовете на катедрата по кирилометодиевистика:

  1. "Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник"  (А. Тотоманова и Д. Атанасова, съставители). Изданието е осъществено с финансовата помощ на НИС при СУ "Св. Климент Охридски" и на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ), който е съорганизатор на събитието.
  2. "Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик" с автори А. Тотоманова и И. Христов.

Представянето се организира от катедрата по кирилометодиевистика и богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Кирило-Методиевския научен център.

Заповядайте!