Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Заключителна конференция

На 29-30 юни 2015 г. в нова конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10 ч. ще се проведе заключителната конференция по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

След края на конференцията ще се състои и колегиум на целевата група на проекта "Информатика, граматика, лексикография"

Заповядайте!

 

Семинар

На 17 юни 2015 г. в заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 16 ч. ще се проведе семинар на тема "Изработване на речник-индекси с помощта на специализиран софтуер". Семинарът се организира по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

Лектори на семинара ще бъдат проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и доц. д-р Иван Христов, които ще представят работата си по "Речник-индекс на Бориловия синодик и прилежащите му текстове".

След края на семинара ще се състои и колегиум на целевата група на проекта "Информатика, граматика, лексикография"

Заповядайте!

Кирило-Методиевски четения 2015

Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционните си Кирило-Методиевски четения, които тази година се провеждат под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова като част от националната програма за отбелязване на 1130 години от успението на св. Методий.

Четенията са с международно участие и отбелязват и 35-годишнината от създаването на Катедрата.

Програма

11-12 май 2015 г., зала 2, Ректорат

Колегиум

На 15 май 2015 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 16.00 ч. ще се проведе Колегиум на целевата група по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.