Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Последни новини

Скръбна вест

проф. д.ф.н. Иван Буюклиев С прискърбие съобщаваме, че в понеделник 27.10.2014 г. вечерта си отиде от този свят нашият колега и приятел проф. д. ф. н. Иван Буюклиев.

Напусна ни един светъл и достоен човек.

Поклон пред паметта му!

 

Списък с публикации на проф. д.ф.н. Иван Буюклиев

Колегиум

На 27 септември 2014 г. в заседателна зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10.00 ч. ще се проведе Колегиум на целевата група по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

ПОКАНА

Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" и деканът на Факултета по славянски филологии имат удоволствието да Ви поканят на тържествена церемония по удостояване на

проф. Александър Наумов

с почетното звание "Доктор хонорис кауза" и връчване на Почетния знак на СУ със синя лента на

проф. Красимир Станчев

Събитието ще се състои на 8 октомври 2014 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет.

Конференция Велико Търново

В периода 18-21 октомври 2013 г. в хотел "Премиер", Велико Търново се проведе конференция на тема "Архивският хронограф и електронното издание на средновековни паметници". Програмата на конференцията можете да изтеглите от тук.

Конференцията е резултат по проект "История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история", финансиран от Националния фонд за научни изследвания (НФНИ).

 

 

Още статии ...

  1. e-Medievalia