Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Български език

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа

Неофит Рилски. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Сега ново преведенный от славенский на болгарский язык от Неофита, иеромонаха Рылца. Издание трето. / Неофит Рилски. -  Лондон, 1859. - 492 с.

Мустакови братя. Болгарска грамматика

Неофит Рилски, Мустакови братя. Болгарска грамматика. / Cега перво сочинена от Неофита П.П. сущаго из священия обители Рилския за употребление на славеноболгарските училища ; А на свят издана от любородните предстоятели за болгарското просвещение г. братия Мустакови, жители букурещкия, с иждивението на общото новосоставлено в Габрово училище. / Неофит Рилски, Братя Мустакови. - Крагуевац : Княжеско – Сербской типографии, 1835. - 212 с.